Bolagsförsäkringar i Sverige AB
Om oss
Vi innehar tillstånd från finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling. Bolagsförsäkringar i Sverige AB  är under Finansinspektionens tillsyn och är registrerade försäkringsfömedlare. Vi är medlemmar i Fosak www.fosak.se

Kontakta oss
Bolagsförsäkringar i Sverige AB
Storgatan 30
52337 Ulricehamn
0770 - 22 05 25

Om förmedlingen
Kostnadsfria tjänster
viförsäkrar.se är en kostnadsfri jämförelsetjänst ,för dig som är företagare och vill jämföra marknadens försäkringar. Bolagsförsäkringar i Sverige AB erhåller samma ersättning oavsett vilket försäkringsbolag du tecknar din försäkring hos. Det redovisas i försäkringsavtalet som du tecknar med försäkringsbolaget.

Prisgaranti
Om du köper en försäkring via Bolagsförsäkringar i Sverige AB betalar du samma pris som om du vänder dig direkt till det aktuella försäkringsbolaget.

Klagomål
Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@viförsäkrar.se eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Vi försäkrar Sverige AB beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Bolagsförsäkringar i Sverige AB klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor.

Tvister
Vid en tvist mellan Bolagsförsäkringar i Sverige AB och en kund har du som kund även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten.

Ersättning
Bolagsförsäkringar i Sverige AB erhåller en förmedlingsprovision som vanligtvis baserar sig på den inbetalda försäkringspremien. Provisionen är densamma oavsett vilket försäkringsbolag du som kund väljer. Provisionen betalas ej av försäkringstagaren.

Våra försäkringsrådgivare finns till hands för hjälp med just dina individuella beslut och val.  Våra försäkringsförmedlare har lång erfarenhet.

Alla förmedlare har genomgått utbildning i produktkunskap, relevanta juridiska frågor, och i etiska perspektiv som hjälper oss att bättre sätta oss in i just din situation.

Då vi samarbetar med de flesta försäkringsbolagen så använder vi oss av deras experter i de fall där inte vår kunskap räcker till. Allt för att säkerställa att du som kund är rätt försäkrad.

Jämför villkor och innehåll
Vi uppdaterar löpande produktblad och villkor när respektive försäkringsbolag uppdaterar dessa dokument. Du kan hitta allt på dina sidor på www.viförsäkrar.se  Det kan ibland förekomma en viss fördröjning i uppdateringen, av skäl som ligger utanför vår kontroll. I alla lägen är det alltid den version av produktblad och/eller försäkringsvillkor som du får från försäkringsbolaget i samband med köp av försäkring, som är de villkor som gäller för din försäkring. 

Jämför försäkringsbolag
Vi hjälper dig att ta in offerter från olika försäkringsbolag , vi jämför olika erbjudanden och villkor. Hos oss kan du enkelt hitta och jämföra försäkringsbolag och hitta bästa pris, men också få hjälp att bedöma vilket försäkringsbolag som ger dig mest för pengarna.

Registrering och tillstånd
Bolagsförsäkringar i Sverige AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser inom skadeförsäkring samt gränsöverskridande verksamhet.

För vidare information rörande Bolagsförsäkringar i Sverige AB registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall Tel: 0771-670 670 www.bolagsverket.se

ANSVARSFÖRSÄKRING
För försäkringar förmedlade till juridiska personer Innehar Bolagsförsäkringar i Sverige AB en ansvarsförsäkring hos Lonsdale Insurance UK

 Försäkringsgivare: Lonsdale

EUR 1 250 618 per skada och maximalt EUR 2 501 236 för försäkringsperioden om antalet förmedlare högst uppgår till 10. Om antalet fysiska förmedlare högst uppgår till 20 är försäkringsbeloppet för försäkringsperioden maximalt EUR 3 751 854. Om antalet fysiska förmedlare överstiger 20 är försäkringsbe- loppet för försäkringsperioden maximalt EUR 5 002 742.
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp för vilket försäkringsbolaget sam- manlagt kan bli ersättningsskyldigt under samma försäkringsår. Om en eller flera sammanhängande eller upprepade ansvarsgrundande handlingar leder till att det framställs flera krav mot de försäkrade, anses samtliga dessa krav framställda vid den tidpunkt då det första kravet i serien framställdes. Alla så- dana krav anses under denna försäkring som ett krav för vilket ett försäkrings- belopp gäller. Det försäkringsbelopp som ska gälla för sådana krav är det för- säkringsbelopp som gällde vid tidpunkten då det första kravet framställdes

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.