Om viförsäkrar.se

Om oss

- Vi är ett är ett bolag som innehar tillstånd från finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling.

- Bolagsförsäkringar i Sverige AB är under Finansinspektionens tillsyn.

- Bolagsförsäkringar i Sverige AB är medlemmar i branschorganisationen Fosak www.fosak.se.

 

Kontakta oss

Bolagsförsäkringar i Sverige AB
Storgatan 30 
52337 Ulricehamn 
0770 - 22 05 25

 

Om förmedlingen

Kostnadsfria tjänster
försäkrad.se är en kostnadsfri jämförelsetjänst ,för dig som är företagare och vill jämföra marknadens försäkringar. Vi försäkrar Sverige AB erhåller samma ersättning oavsett vilket försäkringsbolag du köper din försäkring av. Det redovisas i försäkringsavtalet som du tecknar med försäkringsbolaget.

Prisgaranti
Om du köper en försäkring via Vi försäkrar Sverige AB betalar du samma pris som om du vänder dig direkt till det aktuella försäkringsbolaget.

Uppsägning av avtal
Avtalet har ingen bindingstid , maila en uppsägning så anullerar vi avtalet.

Klagomål
Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@forsakrad.se eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Vi försäkrar Sverige AB beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Vi försäkrar Sverige AB klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor.

Tvister
Vid en tvist mellan Vi försäkrar Sverige AB och en kund har du som kund även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten.

Ersättning
Vi försäkrar Sverige AB erhåller en förmedlingsprovision som vanligtvis baserar sig på den inbetalda försäkringspremien. Provisionen är densamma oavsett vilket försäkringsbolag du som kund väljer. Provisionen betalas ej av försäkringstagaren.

Våra försäkringsrådgivare finns till hands för hjälp med just dina individuella beslut och val. Samtliga rådgivare på Vi försäkrar Sverige AB är registrerade försäkringsförmedlare.

Det betyder att alla genomgått utbildning i produktkunskap, relevanta juridiska frågor, och i etiska perspektiv som hjälper oss att bättre sätta oss in i just din situation.

Då vi samarbetar med de flesta försäkringsbolagen så använder vi oss av deras experter i de fall där inte vår kunskap räcker till. Allt för att säkerställa att du som kund är rätt försäkrad.

Jämför villkor och innehåll
Vi uppdaterar löpande produktblad och villkor när respektive försäkringsbolag uppdaterar dessa dokument. Du kan hitta allt på dina sidor på www.forsakrad.se  Det kan ibland förekomma en viss fördröjning i uppdateringen, av skäl som ligger utanför vår kontroll. I alla lägen är det alltid den version av produktblad och/eller försäkringsvillkor som du får från försäkringsbolaget i samband med köp av försäkring, som är de villkor som gäller för din försäkring. 

Jämför försäkringsbolag
Vi hjälper dig att ta in offerter från olika försäkringsbolag , vi jämför olika erbjudanden och villkor. Hos oss kan du enkelt hitta och jämföra försäkringsbolag och hitta bästa pris, men också få hjälp att bedöma vilket försäkringsbolag som ger dig mest för pengarna.

Registrering och tillstånd
Vi försäkrar Sverige AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser inom skadeförsäkring. 

För vidare information rörande Vi försäkrar Sverige AB registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall Tel: 0771-670 670 www.bolagsverket.se

 

ANSVARSFÖRSÄKRING

För försäkringar förmedlade till juridiska personer Innehar Vi försäkrar Sverige AB en ansvarsförsäkring hos Lonsdale Insurance 

EUR 1 250 618 per skada och maximalt EUR 2 501 236 för försäkringsperioden om antalet förmedlare högst uppgår till 10. Om antalet fysiska förmedlare högst uppgår till 20 är försäkringsbeloppet för försäkringsperioden maximalt EUR 3 751 854. Om antalet fysiska förmedlare överstiger 20 är försäkringsbe- loppet för försäkringsperioden maximalt EUR 5 002 742.
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp för vilket försäkringsbolaget sam- manlagt kan bli ersättningsskyldigt under samma försäkringsår. Om en eller flera sammanhängande eller upprepade ansvarsgrundande handlingar leder till att det framställs flera krav mot de försäkrade, anses samtliga dessa krav framställda vid den tidpunkt då det första kravet i serien framställdes. Alla så- dana krav anses under denna försäkring som ett krav för vilket ett försäkrings- belopp gäller. Det försäkringsbelopp som ska gälla för sådana krav är det för- säkringsbelopp som gällde vid tidpunkten då det första kravet framställdes.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy